ค่าการปล่อยมลพิษสูง

โดยส่วนมากแล้วค่าการปล่อยมลพิษสูง สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของ ESP ที่แย่ลง และ ค่าการปล่อยมลพิษที่สูงยังนำไปสู่การหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินในโรงงาน เกิดการหยุดชะงักของสายการผลิต นอกจากนี้ข้อบังคับของกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นในเรื่องการปล่อยมลพิษทางอากาศ ทำให้ผู้ประกอบการโรงงานต้องคอยระวังและปรับปรุงประสิทธิภาพของ ESP ให้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้มีปริมาณฝุ่นที่ถูกปล่อยออกจากปล่องควันอยู่ในค่าที่ต่ำที่สุดและสอดรับกับค่าที่กฎหมายกำหนดไว้
การปรับปรุงและอัพเกรด ESP จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในการคงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ESP เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น ไทแอนด์ชยุนได้นำเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในเชิงพาณิชย์ อาทิ Switch Mode Power Supply (SMPS) และ ลวดปล่อยประจุแบบแข็ง (Rigid Electrode Discharge, RDE) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการลดมลพิษทางอากาศในแต่ละอุตสาหกรรม

4_2

กรณีศึกษา