จัดสัมนาภายในองค์กร

จากการให้คำปรึกษาและบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้าในเอเชียมากว่า 20 ปี ไทแอนด์ชยุนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ และพัฒนาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ESP สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ ESP ที่เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน

หลักการทำงานของเครื่อง การแก้ปัญหา และรวมถึงการแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้มีส่วนร่วมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ESP ให้กับลูกค้า ไทแอนด์ชยุนยังช่วยออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดไว้ ให้เราได้แบ่งปันประสบการณ์กับคุณ

แผ่นผลิตภัณฑ์

Tai & Chyun Provide Controller Training