ฝุ่นพอกสะสม

ฝุ่นพอกสะสมเป็นปัญหาที่พบบ่อยใน ESP ซึ่งอาจเกิดจากการรั่วไหลของอากาศภายนอก หรือระบบค้อนเคาะที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยการรั่วไหลของอากาศอาจเกิดขึ้นในบริเวณ casing, hopper, ประตูทางเข้า, ท่อลมขาเข้า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความชื้น ฝุ่นมีลักษณะเหนียวและแข็งตัว ไม่สามารถเคาะออกได้ด้วยระบบค้อนเคาะภายใน ESP และอาจส่งผลให้เกิดการลัดวงจรภายใน ESP ได้

นอกจากนี้ การชำรุดเสียหายของชิ้นส่วนในระบบค้อนเคาะ และการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพอกสะสมได้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการพอกสะสมของฝุ่น ควรตรวจสอบและทำการแก้ไขเรื่องการรั่วไหลของอากาศเข้ามาใน ESP และสภาพการทำงานของระบบค้อนเคาะเป็นอย่างแรก ในขณะการเดินเครื่องปกติ สามารถติดตั้งอุปกรณ์ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นและป้องกันการสะสมของฝุ่น เช่น sonic horn

Dust Build Up CP

กรณีศึกษา