ข้อควรระวัง

ESP ทรุดโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน

เนื่องมาจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน และอุปกรณ์ภายใน ESP ซึ่งจะส่งผลให้ ESP มีประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง

ค่าการปล่อยมลพิษสูง

โดยส่วนมากแล้วค่าการปล่อยมลพิษสูง สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของ ESP ที่แย่ลง

การทำงานของคอนโทรเลอร์ไม่มีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมที่ขาดความแม่นยำ ไม่น่าเชื่อถือ จะขัดขวางประสิทธิภาพของ ESP โดยส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ ESP ไม่ถูกต้องเกิดข้อผิดพลาด และ ESP ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

ประสบการณ์การให้บริการอันยาวนานของเราในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า บริษัท ไทแอนด์ชยุน ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อภารกิจของเราในการควบคุมสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น!

ESP Overhaul Maintenance & DE Rapping System Modification

  • Unstable operation of controller.
  • Worn out mechanical parts & misalignment problem.
  • Worn out original top rapping system, including loose connection, and broken shaft.

ข่าวสาร

จดหมายข่าวและสิ่งพิมพ์

  • Issue 25 : Jan - Mar 2017
  • Paper Asia:Jul-Aug 2017
  • Special Edition 2017: Power Industry