Nồng độ phát thải cao

Phần lớn nồng độ phát thải cao là do bộ lọc bụi tĩnh điện hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến việc ngừng máy khẩn và ảnh hưởng đến hiệu suất của dây chuyền sản xuất.  Quy định chặt chẽ về nồng độ phát thải của Chính phủ buộc các nhà máy có biện pháp nâng cao hiệu quả thu bụi của bộ lọc, nhằm đáp ứng mức phát thải cho phép theo quy định.

Cải tạo hoặc nâng cấp lọc bụi được xem là phương án hiệu quả nhất để khôi phục hoặc nâng cao hiệu quả lọc bụi, đáp ứng mức phát thải bụi cho phép trong điều kiện thời gian dừng máy ngắn. Chúng tôi, Công ty Tai & Chyun sử dụng công nghệ mang tính kinh tế, ví dụ như  bộ nguồn chuyển mạch (SMPS) và thanh gai cực phóng dạng xương cá RDE nhằm giảm thiểu nồng độ phát thải trong các ngành công nghiệp khác nhau có sử dụng lọc bụi.

4_2

Nghiên cứu điển hình