ประสบการณ์ของเรา

ไทแอนด์ชยุนได้ฝึกฝนพัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถให้คำแนะนำแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สภาวะทางอากาศปราศจากมลพิษ เราสั่งสมประสบการณ์การแก้ปัญหาในหลากหลายชนิดของ ESP จากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ โรงปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้โรงงานกลับมามีปล่องควันที่ใสสะอาด หลีกเลี่ยงการสูญเสียของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลไปถึงการสูญเสียด้านการเงินจากการที่ต้องหยุดเครื่องโดยไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้า

จากผลงานที่ประสบความสำเร็จมากมาย เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าไทแอนด์ชยุนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในปัญหาของ ESP จากรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายในแต่ละอุตสาหกรรม จึงทำให้เรามีความพร้อมที่จะนำเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหา ตรวจสภาพ และบริการซ่อมบำรุง เราพร้อมที่จะตอบสนองต่อทุกความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเร่งด่วน การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน หรือการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ESP  หากเป็นเรื่องของ ESP โปรดวางใจให้ไทแอนด์ชยุนได้เข้าไปช่วยเหลือ เรายินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงจุดและตรงต่อความต้องการของท่าน

กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

Installing-PowerPlus_1

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

Power Plus

อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก