แนะนำบริษัท

บริษัท ไทแอนด์ชยุน แอสโซซิเอท อินดัสทรีส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาสำหรับเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิตย์ (ESP) อย่างครบวงจร เพื่อลดระดับค่าการปล่อยสารมลพิษทางอากาศในทุกกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ โรงปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ กลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล และอื่นๆ เพื่อรักษาระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ไทแอนด์ชยุนเริ่มต้นธุรกิจจากกลุ่มผู้ใช้ ESP ในประเทศไต้หวัน และขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในช่วงเวลามากกว่าสองทศวรรษ ซึ่งได้แก่ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และอื่นๆ จวบจนปัจจุบันเรายังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มีคุณค่าต่อแวดวงอุตสาหกรรม สมกับที่เป็นคู่หูเพื่อปล่องควันใสสะอาด!

1996

บริษัท ไทแอนด์ชยุน แอสโซซิเอท อินดัสทรีส์ (Tai & Chyun Associates Industries, Inc.) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

2006

ก่อตั้งบริษัท ไทแอนด์ชยุน ฟิลิปปินส์ ณ เมือง พารานาคิว (Parañaque City) กรุงมะนิลา

2014

ก่อตั้งบริษัท ไทแอนด์ชยุน  เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (ประเทศไทย) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2017

ก่อตั้งออฟฟิศตัวแทนบริษัท ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

Manila-Office
Bangkok-Office
Surabaya-Office

วิสัยทัศน์

  • เพื่อเป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือในการทำให้ปล่องควันใสสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และช่วยให้สิ่งแวดล้อมสะอาดยิ่งขึ้น

พันธกิจ

  • เป็นผู้เสนอการแก้ปัญหาแบบครบวงจรสำหรับระบบดักจับฝุ่น และระบบลำเลียงขี้เถ้า
  • เป็นพันธมิตรธุรกิจระยะยาวกับกลุ่มลูกค้า ในการควบคุมปริมาณการระบายฝุ่นละอองจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ
  • ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างเร่งด่วน
  • เพิ่มพูนองค์ความรู้ทางเทคนิคและสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
  • นำเสนอกระบวนแก้ปัญหาที่ตรงจุดและสินค้าที่มีความเหมาะสมสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที
  • เพื่อนำเสนอการให้บริการที่ยอดเยี่ยมต่อลูกค้า ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว และสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน
  • มีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ และการให้บริการหน้างานที่สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน