อัพเกรด ESP

ปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพทำงานของเครื่อง ESP ในการดักจับฝุ่นมีความท้าทายมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

หรือเพื่อให้รองรับกับกำลังการผลิตที่โรงงานต้องการเพิ่มขึ้น การอัพเกรด ESP จึงเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยลดค่าปริมาณการระบายฝุ่นออกตามเป้าหมายที่กำหนดในงบประมาณที่เหมาะสม ทีมงานวิศวกรของเราพร้อมให้คำปรึกษาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

  • อัพเกรดแผ่นดักจับฝุ่นและลวดปล่อยประจุ
  • อัพเกรดคอนโทรลเลอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
  • ปรับปรุงระบบชุดค้อนเคาะ
  • เพิ่มห้องในการดักจับฝุ่นในเครื่อง ESP
  • อื่นๆ
High Frequency TR sets after the Upgrade

กรณีศึกษา