Đóng bám bụi

Đóng bám bụi là một trong những vấn đề thường gặp của lọc bụi, gây ra bởi rò rỉ hoặc hệ thống rung gõ hoạt động kém. Rò rỉ từ vỏ lọc bụi, phễu thu, cửa người chui, ống dẫn khí vào dẫn đến tình trạng hạt bụi dính và cứng không được hệ thống rung gõ rũ bỏ xuống phễu gây ngắn mạch bên trong lọc bụi.

Hệ thống rung gõ bị mòn hoặc thiết kế không phù hợp cũng gây ra đóng bám bụi.

Rò rỉ khí và tình trạng hoạt động của hệ thống rung gõ cần được chú trọng và giải quyết nhằm ngăn ngừa việc lọc bụi bị đóng bám bụi. Trong điều khiện hoạt động bình thường, các nhà máy nên lắp đặt các thiết bị thay thế như còi âm thanh, nhằm ngăn ngừa đóng bám bụi cũng như tăng khả năng thu bụi.

Dust Build Up CP

Nghiên cứu điển hình