Nâng cấp thiết bị

Hiện nay, các nhà máy đang phải đối mặt với tình trạng nâng cao hiệu quả lọc bụi điện để đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về nồng độ thải trong khi công suất sản xuất liên tục tăng cao.

Nâng cấp lọc bụi tĩnh điện là một trong những phương pháp để giảm nồng độ thải với chi phí cạnh tranh nhất.

Đội ngũ chuyên gia của Tai&Chyun sẽ làm việc với nhà máy và người sử dụng để đưa ra phương án thích hợp nhất.

  • Nâng cấp tấm cực lắng và thanh cực phóng
  • Nâng cấp hệ thống điều khiển
  • Nâng cấp máy biến áp
  • Cải thiện hệ thống rung gõ
  • Lắp đặt thêm trường lọc bụi
  • VV…
High Frequency TR sets after the Upgrade

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN