Đào tạo kiến thức về lọc bụi tĩnh điện

Với hàng ngàn các dự án làm về lọc bụi tĩnh điện trong hơn 20 năm qua, Tai&Chyun đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý giá để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực lọc bụi điện.

Chúng tôi mang tới cho khách hàng những bài học từ kiến thức cơ bản, cách thức vận hành, xử lý sự cố cũng như những bài học thực tế, giúp khách hàng giải quyết được những vấn đề từ lọc bụi.

Tai&Chyun cũng có thể điều chỉnh nội dung đào tạo để phù hợp với thực tế của từng nhà máy.

Thông tin chi tiết

Tai & Chyun Provide Controller Training