Bộ điều khiển không có độ tin cậy

Bộ điều khiển không có độ tin cậy dẫn đến việc điều khiển bộ lọc kém chính xác, phản hồi hoạt động không được theo dõi đúng, không kịp thời phát hiện và xử lý khi phóng điện, hào quang xảy ra.

Hệ thống cung cấp và điều khiển nguồn điện nạp vào lọc bụi có độ tin cậy cao là cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả lọc bụi và tối ưu nguồn điện năng đầu vào.

Control Panel Installation

Nghiên cứu điển hình