Lọc bụi cũ, thời gian sử dụng lâu

Các bộ phận vật tư bên trong lọc bị hoạt động kém hiệu quả do thời gian sử dụng lâu, dẫn đến hiệu suất lọc bụi thấp. Đa số các vật tư của lọc bụi có thời gian sử dụng tối đa từ 8 đến 10 năm, sau đó sẽ bị hư hỏng và mài mòn, dẫn đến hiệu suất hoạt động lọc bị kém, hiệu quả thu bụi không cao.

Để khôi phục lại tình trạng hoạt động bình thường cho lọc bụi, cần nâng cấp làm mới lọc bụi, đảm bảo các bộ phận bên trong phối hợp hoạt động chính xác, giúp thu bụi hiệu quả.

Aging-ESP

Nghiên cứu điển hình