latest news

FIND TRAINING NEARBY YOU

Tai&Chyun tin vào việc chia sẻ kiến thức mà chúng tôi đã tích lũy được từ nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế để cùng tiến bộ, vì thế chúng tôi đã và đang tổ chức các buổi đào tạo chuyên đề trong suốt hơn 8 năm qua trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi chia sẻ cho quý vị kiến thức để cùng giải quyết vấn đề khí thải nhà máy đang gặp phải. Chúng tôi luôn hoan nghênh quý vị đến và cùng chia sẻ các vấn đề của lọc bụi tĩnh điện trong buổi đào tạo chuyên đề.

Liên hệ với đại diện bán hàng tại địa phương của bạn hoặc gửi email cho chúng tôi seminar@taichyun.com.tw

Seminar

EXHIBITION