Kiểm tra / Bảo trì lọc bụi tĩnh điện

Kiểm tra và bảo trì lọc bụi tĩnh điện là một công việc thường xuyên trong mỗi lần dừng máy để đánh giá tình trạng hiện tại của lọc bụi, từ đó có những kế hoạch để sửa chữa hoặc ngăn ngừa. Bất kể lọc bụi cũ hay mới, hoạt động kiểm tra và bảo trì lọc bụi luôn là cần thiết để cân bằng hiệu quả và tuổi thọ của lọc bụi.

Với nhiều năm làm về các loại lọc bụi khác nhau trong các nhà máy công nghiệp, Tai&Chyun đã có rất nhiều kinh nghiệm về dịch vụ kiểm tra và bảo trì thiết bị quan trọng này.

Cho dù là phần điện hay phần cơ, Tai&Chyun luôn cam kết đem tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

  • Dịch vụ kiểm tra phần điện và phần cơ của lọc bụi tĩnh điện
  • Dịch vụ xử lý sự cố lọc bụi
  • Dịch vụ kiểm tra tấm phân gió
  • Dịch vụ bảo trì lọc bụi
  • Các dịch vụ khác (sửa chữa, rửa lọc bụi, vv)

Thông tin chi tiết

ESP Inspection

Nghiên cứu điển hình