ตรวจเช็คสภาพเครื่อง / งานซ่อมบำรุง

การตรวจเช็คเครื่อง ESP และการซ่อมบำรุงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะต้องทำเป็นประจำระหว่างช่วงหยุดซ่อมบำรุง (shutdown) เพื่อให้ทราบถึงสภาพการทำงานและสภาพเครื่อง ESP สำหรับวางแผนป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย หากไม่นับรวมถึงการเสื่อมสภาพจากการใช้งานของเครื่องที่ยาวนานแล้ว การดูแลตรวจซ่อมเครื่อง ESP เป็นประจำนั้นจะช่วยยืดอายุการใช้งานและคงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง ESP ได้

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการทำงานเกี่ยวกับ ESP ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เรามีความรู้ความชำนาญในการตรวจเช็คสภาพเครื่องและให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่อง ESP ไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้าหรือเครื่องกล ท่านจึงมั่นใจได้ว่าไทแอนด์ชยุนจะให้คำปรึกษาและบริการที่ดีที่สุดให้กับท่าน

  • ตรวจเช็คสภาพเครื่อง ESP ทั้งไฟฟ้าและเครื่องกล
  • บริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา
  • ตรวจวัดค่าการกระจายลม
  • ซ่อมบำรุงในระหว่าง shutdown
  • อื่นๆ (ซ่อมแซม การล้างทำความสะอาดเครื่อง)
ESP Inspection

แผ่นผลิตภัณฑ์

กรณีศึกษา