Tại sao nên cân nhắc nâng cấp hiệu suất lọc bụi bằng máy biến áp cao tần?