Bạn có đang bỏ qua ảnh hưởng nghiêm trọng của sự trục trặc trong rung gõ?